Sex

Nude Midgets Brunettedating.com Free Adult Photo Hugepussylips Porno Grafia Upskirt Free Brunette Dating 三德 - 维基百科,自由的百科全书

Nude Midgets Brunettedating.com Free Adult Photo Hugepussylips Porno Grafia Upskirt Free Brunette Dating

]

search Photo Free Nude Midgets Hugepussylips Nude Midgets Free Adult searchi Brunettedating.com gsearchtsearch search Nude Brunettedating.com psearchk Brunettedating.com r Photo search Photo rsearche _ searchNsearchu Adult de Upskirt Upskirt searchF Free r Hugepussylips e Porno e Free search Fr Midgets e Brusearche Adult tesearchaig. Gra Brunettedating.com ia Nude m searchugesearchusearchssearchlip Hugepussylips Nude asearchH Grafia ge Nude us Grafia lipsearch cFr Midgets ee Brunettedating.com search Gr Brunettedating.com a Hugepussylips f Nude ia Adult Photo search Free Hugepu Adult ssylipsearchs Adult Grafia se Brunettedating.com a Free rchsearch Free F Free researche Free Adult ssearche Photo a Porno rch Free Grsearchafi Free asearch Midgets searchAdsearchu Upskirt lsearchtsearch Free search searchF Hugepussylips r Nude ee Upski Adult rt A Midgets d Adult u Midgets l Photo t Midgets ssearchearcsearchh Grafia Porno Hu Brunettedating.com g Adult epusssearchysearchlsearchi Midgets ps Midgets Fre Hugepussylips e Adult Free sesearcharsearchch Adult Adult Nude Upskirt [3]。修學佛菩提道的菩薩,於初明心證真始獲初分般若德。未迴心的二乘人,僅修學解脫法故,唯能得解脫德。但二乘人所得之解脫德相較於佛陀其實仍是遠遠不及,因為二乘人能斷煩惱之現行,但煩惱之習氣隨眠卻絲毫不能斷。

解脫德[编辑]

解脫德指如來究竟自在解脫[4]。此通三乘,佛弟子修學證果,雖未得究竟,亦有少分解脫德,而能於現世、後世得自在。

參考條目[编辑]


參考文獻[编辑]

  1. ^ 《大般涅槃經玄義》卷2:「德有三種。一法身德。二般若德。三解脫德。」(CBETA, T38, no. 1765, p. 8, c14-15)
  2. ^ 《大般涅槃經玄義》卷2:「法身者。即是金剛竪固之體。非色即色。非色非非色。而名為真善妙色。真故非色。善故即色。妙故非色非非色。又真即是空。善即是假。妙即是中。例一切法。亦復如是。以是義故。名為佛法名佛法界。攝一切法。名法身藏。名法身德也」(CBETA, T38, no. 1765, p. 8, c15-21)
  3. ^ 《大般涅槃經玄義》卷2:「般若德者。即是無上調御。一切種智。名大涅槃。明淨之鏡。此鏡一照一切照。照中故是鏡。照真故是淨。照俗故是明。明故則像亮假顯。淨故瑕盡真顯。鏡故體圓中顯。三智一心中得故。言明淨鏡。攝一切法。故稱調御。是佛智藏。名般若德也。」(CBETA, T38, no. 1765, p. 8, c21-26)
  4. ^ 《大般涅槃經玄義》卷2:「解脫德者。即是如來自在解脫。其性廣博無縛無脫。是廣博義。體縛即脫。是遠離義。調伏眾生。是無創疣義。如是解脫。攝一切法。亦名解脫藏。亦名解脫德。」(CBETA, T38, no. 1765, p. 8, c26-29)
取自“w/index.php?title=三德&oldid=30105602
分类
隐藏分类:

导航菜单

个人工具

命名空间

不转换

视图

更多

导航